Tezli programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 3 adet zorunlu ders ve seçmeli ders listesinden 4 adet dersle birlikte RME 500, MNT 590 ve MNT 599 derslerini almak zorundadırlar.