×
WEB MAIL TELEPHONE DIRECTORY STUDENT INFORMATION SYSTEM COURSES OFFERED DISTANCE LEARNING CAMPUS LIFE LIBRARY PORTAL TRANSPORTATION
BÖLÜM İÇİ
Komisyonlar
Eğitim Komisyonu (Lisans/Lisansüstü) Başkan: Yrd. Doç. Dr. Şeniz AKIN
Üye: Doç. Dr. Ziya ESEN
Üye: Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Akreditasyon Komisyonu (MÜDEK) Başkan:Doç. Dr. Ziya ESEN
Üye: Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Üye: Yrd. Doç. Dr. Şeniz AKIN
Staj Komisyonu Başkan: Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Üye: Uzm. Ezgi BÜTEV ÖCAL
Bitirme Ödevi Dağıtım Komisyonu Başkan: Doç. Dr. Ziya ESEN
Üye: Yrd. Doç. Dr. Şeniz AKIN
Üye: Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Danışman Atama Komisyonu Başkan: Doç. Dr. Ziya ESEN
Üye: Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Üye: Yrd. Doç. Dr. Şeniz AKIN
Laboratuvar Geliştirme Komisyonu Başkan: Doç. Dr. Ziya ESEN
Üye: Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Üye: Yrd. Doç. Dr. Şeniz AKIN
Stratejik Plan Komisyonu Başkan: Doç. Dr. Ziya ESEN
Üye: Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Üye: Yrd. Doç. Dr. Şeniz AKIN
Üniversite‐Sanayi İşbirliği Komisyonu Başkan: Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Üye: Uzm. Ezgi BÜTEV ÖCAL
Bölüm Tanıtımı ve Sosyal İlişkiler Komisyonu Başkan: Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Üye: Uzm. Ezgi BÜTEV ÖCAL
Mezunlar/Paydaşlar ile İlişkiler Komisyonu Başkan: Doç. Dr. Ziya ESEN
Üye: Uzm. Ezgi BÜTEV ÖCAL
Veri Toplama ve Değerlendirme Komisyonu Başkan: Yrd. Doç. Dr. Şeniz AKIN
Üye: Uzm. Ezgi BÜTEV ÖCAL
Yatay/Dikey Geçiş Komisyonu Başkan: Yrd. Doç. Dr. Şeniz AKIN
Üye: Doç. Dr. Ziya ESEN
Üye: Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Maddi Hata ve Not İtiraz Komisyonu Başkan: Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Üye: Uzm. Ezgi BÜTEV ÖCAL
Koordinatörlükler
Ders Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Şeniz AKIN
Bologna Eşgüdüm Koordinatörü Doç. Dr. Ziya ESEN
MÜDEK Koordinatörü Doç. Dr. Ziya ESEN
Çift Anadal/Yandal/Yatay Geçiş/Dikey Geçiş Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Şeniz AKIN
Staj Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Erasmus+ Koordinatörü Doç. Dr. Ziya ESEN
Bölüm Tanıtımı ve Sosyal İlişkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Bölüm İnternet Sitesi Koordinatörü Doç. Dr. Ziya ESEN
Laboratuvarlar Koordinatörü Doç. Dr. Ziya ESEN
Sınav ve Gözetmen Koordinatörü Uzm. Ezgi BÜTEV ÖCAL
Nanoteknoloji Araştırma Laboratuvarı (NanoTAL) Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Lisans Yönetmeliği Koordinatörü Uzm. Ezgi BÜTEV ÖCAL
Danışmanlık
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Laboratuvar Sorumluluğu
Atomik Kuvvet Mikroskobu Laboratuvarı (NanoTAL) Yrd. Doç. Dr. Şeniz AKIN
Biyomalzemeler Laboratuvarı (NanoTAL) Doç. Dr. Ziya ESEN
İleri Metal Alaşımlar Laboratuvarı (NanoTAL) Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Kompozit Malzemeler Araştırma Laboratuvarı (NanoTAL) Doç. Dr. Ziya ESEN
Yapısal ve İşlevsel Malzemeler Laboratuvarı Doç. Dr. Ziya ESEN
Malzeme Süreçler Laboratuvarı Yrd. Doç. Dr. Şeniz AKIN
Bilimsel ve Paralel Hesaplama Laboratuvarı Doç. Dr. Ziya ESEN
Metalografi Eğitim Laboratuvarı Doç. Dr. Ziya ESEN
Mekanik Özellikler Eğitim Laboratuvarı Doç. Dr. Ziya ESEN
FAKÜLTE İÇİ 
Mühendislik Fakültesi Kurul/Komisyon Üyeliği
Fakülte Kurul Üyesi Doç. Dr. Ziya ESEN
Fakülte Eğitim Komisyonu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şeniz AKIN
Fakülte Staj Komisyonu Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlkay KALAY
Fakülte Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şeniz AKIN